فروش و بازاریابی

اطلاعات و مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ اخذ مدرک معدل کل

دوره های آموزشی

نام دوره نام موسسه آموزشی مدت دوره سال های دوره

توانمندیهای کامپیوتری

نرم افزار سطح توانایی

زبان‌های خارجی

نام زبان درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن

سوابق کاری

از تاریخ تا تاریخ نام سازمان نام کارفرما شغل و سمت شرح وظایف و مسئولیتها علت ترک کار

معرفین

نام و نام خانوادگی

آشنایان در شرکت

اطلاعات تکمیلی